Meetmarket.se
asa@meetmarket.se Tel: (+46) 701 463363

START

Meetmarket erbjuder ett antal tjänster före, under och efter ett möte.Vi bistår också företag och organisationer i att utveckla en möteskultur som skapar verklig affärsnytta.

Ny föreläsning – Så skapas en innovationskultur

Vi lever i ständig förändring och en nyckel till framgång i vår konkurrensutsatta värld är att låta alla i verksamheten bidra till innovation och förnyelse. Men hur gör man och vilka är fallgroparna? En fartfylld föreläsning eller workshop som gör att den berömda boxen plötsligt får både dörrar och fönster.


Några moderatorsuppdrag i vår

April, Stockholm
Kommunerna och miljön med tema Hållbar stadsutveckling.
Maj, Kreativt bränsle
Nationell konferens för kreativa näringar.
Maj, Logistik & Transportmässan
På Svenska Mässan i Göteborg

Nytt koncept – Omsorgsfulla möten

En medveten möteskultur inkluderar ett lyhört och empatiskt bemötande, både internt och gentemot kunder och andra intressenter. I våra föreläsningar och utbildningar får ni tid att reflektera över detta och träna på bemötande både i vardagen och i svåra situationer. Vi har stor erfarenhet inom möteskultur, bemötande och förändringsprocesser inom vård och omsorg – och vi har verktygen som förbättrar och mäter resultatet av förändringsarbetet.

Vi erbjuder
Våra fem steg till en mer effektiv möteskultur, innehållande; nulägesmätning, engagera ledningen, gemensamma spelregler, kompetensutveckling, samt integration i verksamheten.

Bemötande i arbetsgrupp, där vi skapar insikt och tränar kommunikation, för en ökad vi-känsla och förbättrad prestation och resultat.

Professionellt bemötande, innehåller konkreta verktyg, tid för reflektion och erfarenhetsutbyte, för ett tryggt och öppet förhållningssätt även i svåra möten.


 

Åsa och möteskultur i media

Vikten av en effektiv möteskultur uppmärksammas mer och mer. Åsa har varit med i medierna och delat med sig av sin erfarenhet. Tidningen Chef var först med att skriva en artikel om att chefer är trötta på dåliga möten. Sedan tog även Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet upp samma ämne. Du kan läsa artiklarna här: DN / Svd / Chef

 


Traffpunkt

Åsa modererar på Träffpunkt Idrott

Den 18-20 november är det dags för Träffpunkt idrott på Svenska Mässan i Göteborg. Beslutsfattare, påverkare och innovatörer samlas för att diskutera idrott, bad, anläggningar, fritid och folkhälsa. Läs mer på träffpunkts hemsida.

 


Frukostmöte med 3S

I september bjuder Meetmarket, 3S och gr8meetings in till frukostseminarier i Malmö och Stockholm. Fokus ligger på hur vi kan skapa effektiva möten med effekt med mätbara resultat som ett av verktygen.

Läs mer och anmäl dig på 3s.se

 


Möteskulturdagen 2014

För fjärde året är Meetmarket med och arrangerar Möteskulturdagen ”Årets viktigaste möte om möten.”

Meetmarkets föreläsning handlar i år om industriföretaget Cryo som på ett år förbättrat sina möten med hjälp av små konsekventa insatser både vad gäller kultur och struktur. Ett exempel är att 70 % av medarbetarna idag upplever mötestiden som effektiv, jämfört med endast 40 % för tio månader sedan.

Läs mer på Möteskulturdagens hemsida.

Göteborg 20-21 mars i samarbete med TUR-mässan. Stockholm 3 april. Lund 11 april.

 


Mötesledning på svenska mässan

Åsa Lindell modererar även i år Svenska Mässans Logistik och Transportmässa, som i år går av stapeln den 7-8 maj. Bland programpunkterna finns en Valdebatt där politiker debatterar infrastruktursatsningar med branschens företrädare.

Läs mer och se program här!

 


redcross

Vissa uppdrag känns extra viktiga

Åsa Lindell hjälpte Röda korset med att leda presentationen av årets World Disasters Report som i år fokuserade på den nya tekniken och vad den kan bidra med i katastrofarbetet. Ett aktuellt exempel är cyklonen i Indien där man kunde rädda mängder av liv tack vare bättre varningsystem.

Läs programmet här

 


Möteskultur för Västsvenska Handelskammaren

Under hela november delar Åsa Lindell med sig av sin kunskap kring möteskultur för Västsvenska Handelskammarens medlemsföretag.

Läs mer på Västsvenska Handelskammaren

 


Effektiva möten med effekt

Så skapar du en resultatrik möteskultur – Ny kurs som erbjuds sveriges kommuner.

Den 8 oktober i Göteborg, den 7 november i Malmö och den 3 december i Stockholm

Kursen utvecklar din kunskap och förståelse om möten som strategiskt verktyg i avsikt att nå verksamhetens mål och vision. Du tillägnar dig kunskap om nyttan med en medveten möteskultur och hur du gör för att skapa den

Läs mer här

 


paneldebatt

Transport och Logistikmässan i Göteborg

Den 29-30 maj 2013 modererade Åsa Lindell tillsammans med Erik Blix Transport och Logistikmässan i Göteborg. Med temat Utflaggningen inom transportnäringen fick deltagarna ta del av en paneldebatt där bland annat Peter Jeppsson, VD för Transportindustrigruppen, och Mikael Syrén från Uppdrag granskning deltog.

Erik Blix och Åsa LindellÅsa Lindell, Erik Blix och Catharina Elmsäter-SvärdÅsa Lindell, Erik Blix och Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd

”Hon sätter fart på möteskulturen”

Äntligen! Fler och fler företag och organisationer tar tag i sin möteskultur, och märker vilka tydliga och snabba resultat som skapas. Kortare mötestid, ökad måluppfyllelse och snabbare implementering av förändringsprocesser är några exempel. Att delaktigheten ökar och stressen minskar är andra. Det har blivit dags att ta tag i en av de sista outnyttjade potentialerna i våra organisationer, för visst är det synd att i genomsnitt lägga 12,5 procent av vår arbetstid på ineffektiva möten?

Läs mer om vad man kan göra här på meetmarket.se eller i artikeln på gp.se. För dig som inte är prenumerant på GP tar tidningen ut en mindre avgift. Kanske vill du hellre ringa oss direkt och prata möteskultur?

GP_maj-2013

Åsa Lindell i artikel i GP den 5:e maj 2013

 


Höstens kurser i Effektiva Möten och Meeting Management

Halvdagskursen som ger Insikt och förståelse om möteskulturens betydelse för organisationens framgång och affärsnytta.

Läs mer här

 


Åsa Lindell på Möteskulturdagen 2013

 


Så blir du en vassare mötesledare

I samarbete med Key Coaching. Stockholm den 23 april.

Läs mer och anmäl dig här

 


Vårens utbildningar i bättre möteskultur och effektiva möten

Den 22 maj i Lund och den 23 maj i Stockholm. Halvdagskursen som skapar insikt om möteskulturen som strategisk fråga. Och som gör det lättare att gå hem och påbörja processen mot medveten och lönsam möteskultur

Läs mer i inbjudan


Kickoff+

På fredag den 12 april lanseras Kickoff+, konceptet som sätter Kickoffen, personal- eller chefsdagen i ett sammanhang. Kickoff+ är ett samarbete mellan MeetMarket, Highlights och Bille Kommunikation & Ledarskap.

Läs mer på vår hemsida


Göteborgsregionen

Den 19e mars möttes politiker för en dialog kring Göteborgsregionens utveckling. Åsa Lindell ledde samtal och paneldiskussioner.

Göteborgsregionen

Åsa Lindell leder samtal kring Göteborgsregionens utveckling


Möteskulturdagen i Göteborg den 4 mars 2013

Årets möteskulturdag i Göteborg ger massor av tips och ideer på hur verksamhetens möten kan göra skillnad. Föredrag på förmiddagen och learnshops på eftermiddagen. Där kan du bland annat lära dig använda det konkreta mötesverktyget Mötesprocessen. Läs och anmäl dig här

 


Höstens kurser i bättre möteskultur

I höst erbjuder vi såväl öppna som skräddarsydda kurser, både för dig som vill bli en bättre mötesledare och för dig som vill förstå affärsnyttan med en bättre möteskultur.
Vi har också en kurs för dig som är Travel Manager och har fått ett ansvar för Meeting Management.

Låt dig inspireras och gå hem och gör skillnad.

Läs mer här

 


Möteskulturdagen januari 2012

MeetMarket var också i år med och arrangerade Möteskulturdagen i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Nära tusen deltagare och ett flertal spännande föreläsare som satte fokus på hur en god möteskultur kan stärka våra affärer.

 


Adeccodagarna januari 2012

Planering och genomförande av workshop kring värderingar och möteskultur. ”Det är på våra möten vi lever våra värderingar”.

 


Inter IKEA Centre Group

Köpenhamn, januari 2012

Workshop om möteskultur för alla anställda.

 


Meeting Management – höstens kurser i bättre möteskultur

Den 26 oktober i Stockholm, den 27 oktober i Lund, Göteborg den 28 oktober 2011. Halvdagskurs som ger insikt och förståelse kring affärsnyttan med en bättre möteskultur. Och en massa tips och ideer om hur man kommer igång i sin organisation. Anmälning och mer information asa@meetmarket.se


Meet Impro lanseras på Eventdagarna

Under Eventdagarna lanseras ett nytt koncept: Meet Impro. Meet Impro är ett samarbete mellan Meetmarket och Improverket och kombinerar erfarenhet från näringsliv med inspiration från improvisationsteatern. så skapar vi innovativa och lustfyllda möten för företag som vill prestera bättre.

 


Valbarer med Företagarna

Under augusti ledde Åsa Lindell flera valbarer för Företagarna.

 


Marknadsföring och Säljkunskap

Skandinaviska Ledarhögskolan

Den 7-8 maj 2010 ledde Åsa Lindell detta tvådagars seminarium med 2009 års talare Olof Röhlander bland föredragshållarna.

 


Anläggardagarna

Peab

 

Åsa Lindell agerade moderator på denna strategiska chefskonferens i april 2010.

 


Stora Styrelsedagen 2009

StyrelseAkademiens framtidsseminarium på Chalmers

 

Den 28 september genomfördes seminariet på temat Året är 2020 – om framtidens företagande och styrelsearbete med Åsa Lindell som moderator. Styrelsepanelen trodde på en mer engagerad, flexibel och varierad styrelse i framtiden. Läs gärna mer på www.styrelseakademien.se – och välj Västsverige.

 

stora-styrelsedagen

Åsa med styrelsepanelen Anne Palmgren, Bert-Inge Hogsved, Sune Nilsson,

Sven-Olof Bodenfors och Karin Kronstam

 


”Och sen då – om nuläge och framtidsdrömmar i Västra Götaland”

Presentation för regionpolitiker i september

 

Den 15 september presenterar MeetMarket sin rapport för Västra Götalands regionutvecklingspolitiker som baseras på intervjuer med personer, organisationer och företag.